ถาม-ตอบ (Q&A)
ภาวะโลกร้อน
โพสโดย
มดดำ
[email protected]
     ภาวะโลกร้อน หทายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน ระดับนำ้ทะเลและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางถึงพืช สัตว์ และมนุษย์
     ที่มาของภาวะโลกร้อน
     ภาวะโลกร้อน (Globol Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate  Change )คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นจากผลภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้ดีในชื่อที่ว่า Greenhouse Effect  โดยภาวะโลกร้อน ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
     คาดการณ์ภาวะโลกร้อนในอนาคต
   - โลกร้อนที่สุดในรอบ 400 ปี
   - อีก 23 ปี เอเชียระวังการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ
   - ยุโรป เเซมเปี้ยนอุณหภูมิโลกร้อน และในอนาคตอาจไม่มีฤดูหนาว
   - ปัญหาภาวะโลกร้อนจะทำให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศกึ่งร้อนในอนาคต
   - ธารน้ำแข็งขั้วโลกใต้บางลง ทำให้น้ำในทะเลสูงขึ้น
   - หลายชาติในทวีปเอเชียเตรียมเผชิญกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น
   - พรรณไม้จะสามารถขึ้นได้ในทวีปน้ำแข็ง (ขั้วโลก)
โพสโดย : มดดำ
IP : 125.26.39.108
โพสเมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2556,12:13 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :