รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
98 หมู่ 5   ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
เบอร์โทรศัพท์ 036787524 เบอร์แฟกส์ 036787524


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :