ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 65
กิจกรรมแต่งชุดไทย ชาวห้วยใหญ่ภูมิใจในวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
รณรงค์แต่งชุดไทย งามใจ งามกาย
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
ตรวจ ATK บุคลากรและนักเรียน 17 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยใหญ่ ตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนปฏิบัติตาม มาตรการ 667 อย่างเคร่งครัด ตลอดทั้งวัน
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
โรงเรียนเปิดเรียนแบบปกติวันแรก 1 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ที่มีอายุ 12 - 17 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลสระโบสถ์
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ที่โรงพยาบาลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 64
รายงานการเรียนการสอนในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ครั้งที่ 4
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
แบบสำรวจประวัติความเสี่ยงของบุคลากรและนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64