ถาม-ตอบ (Q&A)
ไทยเสียเขาพระวิหารอย่างถาวรแถมดินแดนชะง่อนผาให้เขมร....
ปวดใจครับ...รัฐบาลพูดความจริงด้านเดียว ส่วนคนไทยเราตามเขมรไม่ทันเพราะอ่อนด้อยวิชาประวัติศาสตร์......คำพิพากษาของศาลโลกเมื่อวันที่ 11 พ.ย.56 เป็นการยืนยันและรับรองว่าประสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงทั้งๆ ที่บรรพบุรุษไทยต่อสู้ ยื้อไว้มาเป็นเวลานาน และแถมด้วยพื้นที่บริเวณชะง่อนผาที่ประชาชนกัมพูชามาตั้งหมู่บ้าน ตั้งวัดแก้ว ไทยต้องยกให้กัมพูชา  แล้วทหารไทยต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าว....แล้วมันน่าดีใจตรงไหนวะ...หลงกลกับการไม่เสียดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตร....ดีใจกันทั่วหน้า  แต่ก่อนชาวเขมรจะขึ้นมาประสาทเขาพระวิหารได้ต้องมาขึ้นทางดินแดนฝั่งไทยเท่านั้น....ถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องปีนหน้าผาจากฝั่งเขมรขึ้นมา....เดี๋ยวนี้เขมรมีถนนขึ้นมาประสาทเขาพระวิหารแล้ว  มีประชาชนของเขาอพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้าน สร้างวัดขึ้นมา ล้ำเขตแดนเข้าอยู่ในดินแดนของไทยเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว วันนี้คือความชอบธรรมตามคำพิพากษาของศาลโลกว่าบริเวณชะง่อนผาเป็นของกัมพูชา........อาเมน.....
ความเห็นของ นายสุรพล นิตไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจบกฎหมายจากฝรั่งเศส ยืนยันได้ว่าเราแพ้คดี โดยเราเสียดินแดนชะง่อนผา (ยอดเขาพระวิหาร) หรือ Promontory ให้กัมพูชาทั้งหมด อาทิบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ และถนนจากบ้านโกมุยที่เขมรสร้างขึ้นมา ซึ่งเสียดินแดนไปมากกว่าแนวรั้วลวดหนาม ตามติ ครม. วันที่ 10 ก.ค. 2505 ดังนั้นหากจะมองตามจุดยืนที่กระทรวงการต่างประเทศที่ระบุว่าเราจะไม่เสียดินแดนเพิ่มก็เท่ากับเราแพ้ ส่วนจะเสียดินแดนมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่การเจรจา

สว.ท่านหนึ่งเปรียบเทียบไว้หน้าฟังมากดังนี้  “วันนี้อยากให้ประชาชนรับทราบความจริงว่าเราเสียดินแดนแล้ว เพราะรัฐบาลแถลงแต่ด้านดีเท่านั้น ยกตัวอย่างง่ายๆ มีเงินวางอยู่ตรงกลาง 1,000 บาท ซึ่งไทยก็อ้างว่าเป็นของตัวเอง และกัมพูชาก็อ้างว่าเป็นของตัวเองเช่นกัน แต่ศาลพิพากษาว่า 300 บาท อยู่กับกัมพูชา แล้วเราก็มาดีใจว่าเราไม่เสียเงิน 1,000 บาท” เจ็บปวดมากครับพี่น้องสุดจะบรรยายใครโง่กันแน่หว่า........จบจ้า.....
โพสโดย : ผอ.ริมน้ำ
IP : 125.26.34.134
โพสเมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2556,20:07 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :