ถาม-ตอบ (Q&A)
กระบี่อยูที่ใจ....

ในใจมีกระบี่คือสุดยอดของหลักวิชา"การต่อสู้" ในมือแม้กุมอาวุธคมกล้าที่สามารถฟันเหล็กดุจฟันหยวก แต่ในใจหากปราศจากกระบี่อาวุธคมกล้านั้นก็เป็นเพียงเศษเหล็กท่อนหนึ่ง  ......นี่คือ สิ่งที่โกวเล้งได้กล่าวไว้....

มีความสำคัญเพียงใดสำหรับที่จะต้องใช้หลักวิชาการต่อสู้ " กระบี่อยู่ที่ใจ " 
หลายท่านทราบดีว่าชีวิตคือ"การต่อสู้" 
ในการต่อสู้นั้นต้องทราบถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง
ทั้งของเราและฝ่ายตรงข้าม

ที่สำคัญคือ "โอกาส"
เพราะโอกาสมิใช่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
บางครั้งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากท่านศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว
ท่านจะทราบเองว่า "ใจท่านมีกระบี่หรือยัง"

.....เมื่อเรียนรู้เรื่องการบริหาร ต้องรู้จักฝึกฝนความเป็นผู้นำให้กับตัวเองด้วย.....

โพสโดย : ผอ.ริมน้ำ
IP : 125.26.37.166
โพสเมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2555,22:35 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :