ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนเเละครุผู้ฝึกซ้อมทุกท่านที่นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
   
    เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้นำนักเรียนจำนวน 27 คน (5รายการเเข่งขัน) เข้าร่วมการเเข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สรุปผลการเข้าร่วมการเเข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ของโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ มีดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ คือ
>>1.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (ชนะเลิศอันดับ 1 จากทั้งหมด 47 โรงเรียน)

2.รางวัลเหรีญทอง จำนวน 1 รายการ คือ
>>1.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 (อันดับที่ 8 จากทั้งหมด 47 โรงเรียน)

3.รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รายการ คือ
>>1.การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 (อันดับที่ 25 จากทั้งหมด 41 โรงเรียน)
>>2.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 (อันดับที่ 33 จากทั้งหมด 48 โรงเรียน)

4.รางวัลเข้าร่วม จำนวน 1 รายการ คือ
>>1.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 (อันดับที่ 9 จากทั้งหมด 47 โรงเรียน)

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://pr.huaiyai.com/main/post_hysc/8
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2562,21:07   อ่าน 3484 ครั้ง