ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.ลบ.2 ปีการศึกษา 2562-2563
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63

โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
รวมช่อง YouTube ที่ให้นักเรียนเรียนที่บ้าน
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 63
ลิงค์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม.3
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63
ลิงค์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม.3 เพื่อเตียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนเเละครุผู้ฝึกซ้อมทุกท่านที่นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 62
ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 61
รวม Link สอบบรรจุครูปี 2561
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 61
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2561
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 61
คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 60
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 60
ม.44 ล้างบางผู้ทรงอิทธิพลในเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 59
รมว.ศธ.ขอใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ...
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 59
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 58
ชำแหละ..อาณาจักรหมื่นล้าน ฉบับ..พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย "เหนื่อยใจ...แต่ก็ต้องทำ"
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 58