ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศน.ยุวดี สว่างวงษ์ ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการเรียนทางไกล DLTV และให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครู
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผอ.กัญญาณัฏฐ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ ท่าน ศน.ยุวดี สว่างวงษ์ ที่ได้เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการเรียนทางไกล DLTV และให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครู
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,19:40   อ่าน 53 ครั้ง