ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ได้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563  ที่บ้าน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,18:11   อ่าน 430 ครั้ง