ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แจกและรับชุดกิจกรรมการเรียนในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์ COVID2019 สัปดาห์ที่1-2
วันที่ 15 ,22 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่แจกชุดกิจกรรมการเรียนและรับคืนชุดกิจกรรมการเรียนในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์ COVID2019  ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563   สัปดาห์ที่1-2
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,17:58   อ่าน 831 ครั้ง